NetPsykiater overskrift
Din speciallæge på nettet
 
Forsiden
Om NetPsykiater
Redaktion
Adresse
Værdigrundag
Ansvar
Ophavsret
 
Andre emner
Symptomer:
Angst
Hallucinationer
Søvnforstyrrelser
Vrangforestillinger
Flere symptomer -klik!

Sygdomme - overblik
:
Årsager til psykisk
sygdom

Det spørger lægen om
Undersøgelser
Skanning
Sådan stilles diagno-
sen

Diagnosesystemer
Medicin
Psykoterapi
Her får du behandling
Forebyggelse
Det kan man selv gøre

Psykiatriloven:
Bæltefiksering
Klagemuligheder
Tvangsbehandling
Tvangsindlæggelse
Tvangstilbageholdelse
 
Psykiatrisk
brevkasse
Angst
Depression
Fysisk eller psykisk
Krise
Medicin
Misbrug
OCD
Parforhold
Personligheds-
forstyrrelse

Psykose
Psykiatriloven
Psykoterapi
Spiseforstyrrelser
Øvrige emner
Alle spørgsmål
Øvrige

Adresser og links
Ordbog
Bognyt


OM NETPSYKIATER


Om Netpsykiater - redaktion

Netpsykiater redigeres af speciallæge i psykiatri Jesper Krag og journalist Lisbeth Nebelong

 

 


Jesper Krag

Jesper Krag er uddannet læge  og speciallæge i psykiatri. Han har i 16 år været ansat  på psykiatriske afdelinger i Danmark, hvor han har arbejdet med alle former for psykiske sygdomme. Desuden har han en fireårig uddannelse i analytisk gruppeterapi fra Institut for Analytisk Gruppeterapi. 


Ansættelser
: Jesper Krag har bl.a. været ansat på psykiatriske afdelinger på Københavns Amts sygehus Stolpegård, Frederiksberg Hospital, Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Sygehus i Hillerød og Psykiatrisk Center Gentofte. 

 

 


Lisbeth Nebelong

Lisbeth Nebelong er uddannet journalist og Master of Public Management, MPM.


Ansættelser: Lisbeth Nebelong har bl.a. arbejdet på Berlingske Tidende, Børsens Nyhedsmagasin og Den journalistiske Efteruddannelse samt været informationschef i Kommunernes Landsforening. Hun har skrevet bøger og produceret tv-programmer om privatøkonomi og har i dag egen kommunikationsvirksomhed. 


Adresse:

NetPsykiater
Søbredden 36F
2820 Gentofte.

 

 


NetPsykiaters værdigrundlag

Formålet med NetPsykiater er at formidle saglig og uafhængig viden om psykiatri og psykologi på nettet i et klart og let forståeligt sprog, der henvender sig til alle.

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om psykiske sygdomme. 

NetPsykiater startede i april 2002. Siden starten har vi besvaret spørgsmål fra brugerne, og mange af spørgsmålene ligger sammen med svarene i Psykiatisk brevkasse. I øjeblikket har vi desværre ikke ressourcer til at besvare flere spørgsmål, men du er velkommen til at sende os kommentarer og forslag til forbedringer af sitet på kommentarer.

Psykiske sygdomme er desværre stadig belagt med tabu, og der er derfor stort behov for at udbrede kendskabet til dem og at få afmystificeret dem. 

NetPsykiater har en bred og helhedsorienteret tilgang til emnerne. Samtidig lægger vi vægt på at det fremgår, hvilke informationer der bygger på videnskabelige undersøgelser, og hvad der i højere grad er teorier med mindre videnskabelig dokumentation.

Information fra NetPsykiater kan ikke erstatte undersøgelse og behandling hos psykiater eller psykolog.

Netpsykiater er uafhængig af økonomiske og politiske interesser, og eventuelle annoncører har ingen indflydelse på det redaktionelle indhold. Annoncører og sponsorer skal være lette at identificere, og bannerannoncer og sponsorater må ikke kunne forveksles med det faglige indhold.

NetPsykiater tilslutter sig den internationale Honcode-aftale, som indeholder etiske principper om udbredelse af lægefaglig viden.


NetPsykiaters juridiske ansvarsfraskrivelse

NetPsykiater kan udelukkende benyttes til at søge information. Oplysningerne kan ikke bruges som erstatning for professionel rådgivning eller behandling.

Kontakten til NetPsykiater kan ikke erstatte kontakt med en læge, psykiater, psykolog eller anden professionel, hverken når det drejer sig om diagnose eller behandling.

Indholdet på NetPsykiater kan ikke bruges til at stille diagnoser eller planlægge behandling.

NetPsykiater kan hverken direkte eller indirekte drages til ansvar for nogen form for skader eller gener, der måtte være konsekvensen af brug af oplysninger, der er fundet på NetPsykiater.

NetPsykiater forbeholder sig ret til at offentliggøre spørgsmål og kommentarer i en anonymiseret og redigeret form.

Lisbeth Nebelong og Jesper Krag


Ophavsret

Alt materiale på NetPsykiater tilhører ophavsretligt NetPsykiater.

Det gælder også indlæg, der er sendt til brevkassen. Materialet må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra NetPsykiater.


Sygdomme
alfabetisk
Agorafobi
Akut belastnings-
reaktion
Akut psykose
Alkoholmisbrug
Angst
Anoreksi

Borderline person-
lighedsforstyrrelse
Bulimi
Delirium/konfusion
Demens
Depression
Enkelfobi
Fødselspsykose

Generaliseret angst
Konfusion
Krise
Mani
Maniodepressiv
psykose


Panikangst
PTSD
Personligheds-
forstyrrelser
Socialangst
Tvangstilstand, OCD
Paranoid psykose
Psykoser

Skizofreni
Skizotypisk
sindslidelse
Stofmisbrug
Sygdome
inddelt i grupper
Angst:
Overblik
Agorafobi
Enkelfobi
Generaliseret angst
Panikangst
Socialangst

Krise:
Overblik
Akut belastnings-
reaktion

PTSD

Misbrug:
Alkoholmisbrug
Medicinmisbrug
Stofmisbrug

Personligheds-
forstyrrelser:

Overblik
Dependent person-
lighedsforstyrrelse

Dyssocial person-
lighedsforstyrrelse

Emotionelt ustabil
personligheds-
forstyrrelse
(Borderline)

Histrionisk person-
lighedsforstyrrelse

Narcissistisk person-
lighedsforstyrrelse

Paranoid person-
lighedsforstyrrelse

Skizoid person-
lighedsforstyrrelse

Tvangspræget per-
sonlighedsforstyrrelse
Ængstelig person-
lighedsforstyrrelse


Psykoser:
Overblik
Akut psykose
Delirium /konfusion
Fødselspsykose
Paranoid psykose

Spiseforstyrrelser:
Overblik
Anoreksi
Bulimi

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen af siden